• Školení

    Vyberte si z naší nabídky.

Školení OR-CZ

Pravidelně zveřejňujeme termíny školení.

Proč jít na školení ?

OR-CZ spol. s r. o. vychází z poznatku, že ani nejmodernější informační systém, technologie a vysoce výkonná výpočetní technika nemusí být jedinou cestou k požadované prosperitě podniku. To jsou poznatky, které nás vedly k nabídce komplexního, cíleného a systematického procesu vzdělávání zainteresovaných pracovníků na všech profesních úrovních tak, jak to odpovídá záměrům úspěšných podniků, zakládajících svoji prosperitu na odborné vyspělosti svých pracovníků. Cílem našeho uceleného systému vzdělávání v oblasti IS/ICT (informačních systémů/informačních a komunikačních technologií) je právě poskytovat podporu a pomoc našim zákazníkům na jejich cestě za touto prosperitou. Proto jsme vybudovali své vlastní školicí zázemí, zahrnující především kvalifikovaný tým lektorů. Podle zkušeností mnoha renomovaných firem jsou hlavně schopnosti a znalosti lidí limitujícím faktorem procesu cílevědomého rozvoje a zvyšování výkonnosti podniků.

Co nabízíme

  • standardní školení jednotlivých oblastí informačního systému OR-SYSTEM Open
  • kurzy „na míru“

Jejich obsahovou náplň, termín i délku trvání lze přizpůsobit potřebám klientů. 

  • obecná školení

Jsou věnována nadstavbám a doplňkům základních informačních systémů - komunikačním produktům, databázovým a operačním systémům. Vynechány nejsou ani standardní kancelářské aplikace a programovací jazyky. Tyto „standardní“ kurzy jsou určeny široké veřejnosti. Jejich termíny jsou stanoveny na základě požadavků zákazníků. 

  • rekvalifikační školení

Samozřejmou součástí a podporou kvality výuky jsou studijní materiály, umožňující posluchačům věnovat více času praktickému procvičování probrané látky. Cena dokumentace bez školení je stanovena na 70 % ceny školení.

Standardním školícím místem jsou vlastní prostory ve firemním sídle v Moravské Třebové. 
Na základě dohody je možné kurzy pořádat u zákazníka. Podmínkou je pouze odpovídající technické vybavení. Výhodou kurzů pořádaných u zákazníka je možnost přizvat více pracovníků, kteří nemohou z různých důvodů odjet na externí školení. Obsah, termín i délku je možné dle přání přizpůsobit. 

Kompletní nabídku kurzů naleznete níže, kde je možné se registrovat na právě vypsané termíny. V případě zájmu o individuální termíny nás kontaktujte na e-mailu: k.nygrinova@orcz.cz a společně zvolíme vhodný termín. Úspěšné absolvování většiny typů kurzů vyžaduje minimální vstupní znalosti, případně znalosti v rozsahu, který je uveden u konkrétního typu školení. Kurzy vedou zkušení, významnými firmami certifikovaní lektoři, převážně z řad vlastních pracovníků firmy, případně blízcí partneři a spolupracovníci.

Na shledanou s Vámi na našich kurzech se těší celý lektorský tým

Nejbližší školení