• OR NAS Enterprise

OR NAS Enterprise

OR NAS Enterprise je moderní systém přinášející nový pohled na centrální archivaci. Jedná se o univerzální nástroj, spojující více datových úložišť do jednoho logického celku, což přináší zjednodušení správy, výrazné zvýšení bezpečnosti celého systému a lepší využití všech HW komponent. Systém umožňuje i plnou integraci s mnoha cloudovými systémy.

Výhody:

  • využití libovolných i stávajících datových prostorů a pevných disků různých výrobců a technologií,
  • vysoká rychlost, bezpečnost a dostupnost,
  • ochrana proti výpadku libovolného serveru či úložiště,
  • možnost navyšovat kapacitu za provozu bez nutnosti odstavení a bez závislosti na typu a velikosti již instalovaných disků,
  • nastavení libovolné redundance dat,
  • široká škála scénářů pro přesun dat v případě havárie hardware,
  • automatická a snadná obnova dat po poruše disku nebo nodu.