• PAMP

  Procesní & architektonický model podnikání

Procesní & architektonický model podniku

Dynamické mapování všech procesů a celého podniku

Služba PAMP představuje možnost komplexního popisu celého podniku v rámci grafických
syntaxí. Od podnikových procesů, přes jeho cíle, až po normy, kterými se daná firma řídí.
Díky PAMP můžeme popsat celý podnik z různých směrů v jediném prostředí. Tato služba se dokáže přizpůsobit dynamičnosti změn v každém podniku inovacemi a optimalizací procesů.

Procesní & architektonický model podnikání

Vlastnosti a služby PAMP:

 • Mapování procesů: Od hlavních, přes řídící procesy až po podpůrné. Mapování rozpadu kompetencí v podnikových procesech a zmapování vytíženosti uživatelů.
 • Mapování architektury podniku: Celkový popis podnikové struktury a jejich detailů. Od popsání vašeho byznysu a stanovených cílů, přes definování ISO norem a aplikací, které ve firmě fungují, po uložení dat a správu technologické a síťové infrastruktury.
 • Zmapování systémových úloh: Vizualizace procesních aktivit vytvářených v systému a práce uživatelů s danou aplikací. Určení kompetencí uživatelů a definice scénáře pro práci.
 • Poskytnutí místa na projekty: Uložení vašich projektů v našem datovém centru. Bezpečná správa, administrace, archivace a zálohování.
 • Školení zákazníků: Školení v grafických jazycích a nástrojích pro ně tvořených.
  Pomoc s rozvojem a vývojem procesní a podnikové mapy.

 

Procesní & architektonický model podnikání

 • Školení nových zaměstnanců: Vytvoření sofi stikovaných materiálů z procesů a popisu
  podniku v rámci školících materiálů pro nábor nových zaměstnanců.
 • Příprava na auditní řízení: Pomoc při auditech v oblasti procesů, organizační struktury
  podniku a s modely tak, aby odpovídaly auditnímu řízení.
 • Optimalizace procesů: Optimalizování současného stavu podnikových procesů na úroveň, která odpovídá novým potřebám a trendům v řízení.
 • Definování manipulace dat v rámci procesů: Definice všech procesů, ve kterých se pracuje s daty. Představení toho, kdo k datům přistupuje, jak s nimi manipuluje a kde jsou uložena.
 • Vlastní modely: Na požádání sestavíme diagram dle vašeho přání v závislosti na dané
  syntaxi a nástroji.
 • Dokumentace: Ukázka všech možností generování dokumentace z nástroje, jejich správa a ukládání.
 • Metodická pomoc: Při modelování procesů poskytujeme metodickou pomoc pro obsažení veškerých „zákoutí“ podnikových procesů a grafických syntaxí.

Související produkty