• Formulářové řešení

Formulářové řešení

Obce s rozšířenou působností a jiné organizační složky státní a veřejné správy (např. Vodoprávní úřady, domy s pečovatelskou službou, technické služby, kulturní služby) se potýkají s mnoha problémy souvisejícími se zpracováním různých typů žádostí.

Příslušné ministerstvo vydává prováděcí vyhlášky, které upravují rozsah žádostí, ale neposkytuje přesnější doporučení, které by umožnilo komfortní vyplnění, jednotný obsah i vzhled, zajistilo neměnnost žádosti ze strany žadatele, komplexnost vyplněných informací a tím i jejich bezchybné zpracování.

Naše řešení si dává za cíl plně tyto potřeby obsáhnout a zamezit tak problémům, které instituce se zpracováním dokumentů mají. 

Ukázka

Celý proces maximálním způsobem zefektivňuje využití formulářů, které jsou vhodné pro elektronické podání a zpracování, integraci s informačními systémy. Naše řešení formulářů zvyšuje komfort, jak pro občany při vyplňování formulářů, tak i pro úřady, které s těmito formuláři dále pracují. Snižujeme riziko chybovosti při vyplňování dokumentu. 

Inteligentní formuláře jsou dokumenty ve formátu PDF. Pro jejich publikaci využíváme webový portál zákazníka nebo individuální řešení dle požadavků zákazníka.

Výhody použití Inteligentních formulářů

Výhody pro občana:

 • úspora času při vyplňování formuláře
 • v mnoha případech odpadá nutnost chodit na úřad osobně
 • možnost vyplnění formuláře Off-line
 • snadnější elektronické podání. Inteligentní formuláře lze elektronicky podepsat a následně vyplněný formulář poslat e-mailem nebo do datové schránky.
 • uložení vyplněného formuláře ve formátu PDF nebo uložení pouze dat pro následující načtení.
 • automatické výpočty a kontroly dat.
 • přívětivé zobrazení a snadná orientace v dokumentu

Výhody pro úřad:

 • zabezpečení proti nežádoucím úpravám. Mizí tolik častý případ odmazaní části formuláře vyplňujícím.
 • elektronické odeslání formuláře na úřad
 • redukce nutnosti tisknout dokument díky integraci digitálního podpisu
 • sledování statistik a optimalizace portálu dle počtu jednotlivých přístupů
 • zjednodušení jednotlivých řízení

Přínos pro úředníka:

 • zvýšení komfortu při zpracování dat
 • bezpapírová manipulace s dokumentem
 • možnost zamknutí formuláře v případě změn
 • automatické odstranění citlivých údajů při publikaci dokumentu
 • možnost vytištění dokumentu v Braillově písmě

Výhody formátu .pdf:

 • snadné elektronické podepsání
 • k vyplnění lze použít AcrobatReader (zdarma)
 • formulář je zabezpečen proti pozměnění
 • lze vytěžit data do XML
 • formuláře lze integrovat do stávajícího portálového řešení
 • lze omezit vyplňování formuláře rozsah hodnot
 • integrovaná nápověda ve formulářích 

Ministerstvo vydává zákony, kterým podléhá forma i obsah formuláře. V těchto případech garantujeme rychlou úpravu dokumentu dle legislativy.

Zbytek formulářů, které si instituce vytvářejí sami a podléhají pouze jejich potřebám nebo u Městských úřadů vyhláškám obce, tvoříme formuláře přímo na míru dle potřeb zákazníka. 

 

Město Český Brod

formulářové řešení

"Naše společnost implementovala formulářové řešení pro portál města Český Brod, řešení zabezpečuje agendu jednotlivých odborů úřadu. Pro odbory byly vytvořeny sady formulářů, které reflektují místní vyhlášky a působnost obce.  Inteligentní formuláře, umožňují snadnější vyplnění, odeslání, případně nápovědu, která snižuje chybovost při vyplňování a usnadní následné zpracování formulářů jednotlivými úředníky." 

Související produkty