• Garantovaný archiv

Garantovaný archiv

Garantovaný archiv slouží pro dlouhodobé ukládání zdravotnické dokumentace a dalších dokumentů v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Zajišťuje archivaci dat z libovolných informačních systémů vč. obrazové dokumentace ze systému MARIE PACS. Data v systému jsou opatřena elektronickým podpisem a časovým razítkem a kdykoliv je možné prokázat autorství, neporušenost dokumentu a přesný časový údaj o vzniku nebo úpravě dokumentu.

Garantovaný archiv zajišťuje zejména:

  • kontrolu atributů ukládaného dokumentu (včetně elektronických podpisů a časových razítek s dokumentem spojených)
  • pravidelnou kontrolu validity uložených dat a obnovu časových razítek
  • automatické prodlužování platnosti dokumentů včetně elektronických podpisů apod.
  • ověřování podpisů všech běžně používaných formátů
  • certifikaci úložiště dle platné legislativy
  • tvorbu důkazního materiálu pro případ soudního sporu

Související produkty