• Bezpečnostní řešení

Bezpečnostní řešení

Oblast zajištění bezpečnosti se stává naprosto klíčovou oblastí provozu informačních systémů a ICT infrastruktury. Tradičně poskytujeme zabezpečení perimetru kvalitními certifikovanými firewally, zabezpečení pracovních stanic a serverů antiviry a sofistikovaná antispamová řešení.

V reakci na nová bezpečnostní rizika a ohrožení nabízíme systémy pro detailní monitoring sítí LAN a WAN včetně analýzy datových toků a událostí.  Tyto systémy dokáží odhalit, mimo jiné, i útoky nultého dne či nestandardní chování uživatelů, které může vést ke ztrátě podnikových dat či ohrožení služeb. Jde především o následující služby a technologie:

Monitorování provozu v síti (NetFlow/IPFIX)

  • Kompletní viditelnost do dění v síti
  • Real-time a historická data pro LAN & WAN & komunikaci do Internetu
  • Optimalizace správy a provozu sítě
  • Efektivní troubleshooting

Bezpečnost datové sítě (NBA, NBAD)

  • Založeno na behaviorální analýze, nikoliv známých signaturách
  • Detekce pokročilého malware, zero-day útoků, podezřelých přenosů dat, změn chování a dalších incidentů