• Elektronický podpis

Elektronický podpis

Digitalizace provozu zdravotnických zařízení otevřela možnost zpracovávat a uchovávat obrazová vyšetření pacienta v elektronické podobě. Tato oblast zaznamenala prudký rozmach v posledních 10 letech a dnes je drtivá většina snímků pořizována v digitální podobě, což přináší mnoho výhod.

Zákon o zdravotních službách a navazující vyhláška o zdravotnické dokumentaci definují obrazovou dokumentaci jako součást zdravotnické dokumentace pacienta. Stejně jako pro jiné části zdravotnické dokumentace tedy pro ni platí ustanovení vyhlášky, které stanoví, že v případě dokumentace vedené v elektronické podobě je každý záznam opatřen elektronickým podpisem v souladu se zákonem o elektronickém podpisu.

Elektronický podpis obrazové zdravotní dokumentace je možné v systému MARIE PACS implementovat v několika variantách s různou právní silou výsledného dokumentu. Komplexní řešení garantuje integritu, průkaznost původu zdravotnické dokumentace a automaticky sleduje platnost časových razítek. Řešení MARIE PACS tak může v případě potřeby poskytnout důkazní materiál pro ověření platnosti elektronického podpisu a validity zápisů do zdravotnické dokumentace.

 

Vedení elektronické obrazové zdravotnické dokumentace (PDF)

Související produkty