• Docházkový systém

Systém personální identifikace

Docházkový systém

 • systém je zaměřená na elektronické sledování docházky zaměstnanců
 • umožňuje automatizovaně sledovat a vyhodnocovat odpracovanou dobu s možností exportu informací do mzdového systému 

Podrobnosti

Přístupový systém

 • náhrada mechanického klíče
 • omezení přístupu do daných prostor (budova, učebna, sborovna, kanceláře, sklad)
 • sledování průchodů do daných prostor

Podrobnosti

Mobilní aplikace pro Android

 • zpřístupňují vybrané funkce na mobilních zařízeních
 • Docházkový list, Stav zaměstnanců, Virtuální docházkový snímač

Podrobnosti

Pro koho je systém určený

Cílovým trhem docházkového systému jsou organizace libovolného zaměření a velikosti. To je možné díky zvolené technologii, která umožňuje pokrytí potřeb malých i velkých firem, dále také vysoká flexibilita a parametrizovatelnost. 

Co nabízíme

Systém personální identifikace je webová aplikace skládající se z několika modulů:

Docházkový systém

Charakteristika

 • evidence pracovní doby s možností napojení na primární informační systém 
 • díky své otevřenosti vhodný pro každou společnost jakékoli velikosti
 • založen na principu sběru dat z identifikačních karet, které mohou být současně využity i pro jiné systémy přístupový, stravovací atd.
 • možnost přesnější a přehlednější kontroly evidence docházky
 • automatické propojení na systém mezd
 • modulární koncepce umožňující do budoucna sdružovat další moduly využívající jednotného identifikačního média (přístupový systém, stravovací systém, kantýna, evidence návštěv, vozidel atd.)
 • současné komplexní vyhodnocování pracovní doby a příprava podkladů pro další zpracování (mzdová agenda)
 • přístup do systému přes HTML prohlížeč (možnost přístupu ze vzdáleného pracoviště přes internet nebo možnost outsourcingu na serverech firmy OR‐CZ)
 • jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání
 • bezpečnost – jednoznačné definování přístupových práv
 • zaměstnanecký přístup – přístup každého zaměstnance na jeho „píchačku“ bez nutnosti odčerpání uživatelské licence
 • možnost tzv. provozu bez snímačů (virtuální snímač) – vhodné pro administrativní organizace
 • možnost lepší kontroly identifikace pracovníka pomocí kamery připojené ke snímači

Systém evidence docházky je ve všech částech navržen s ohledem na uživatelskou přívětivost a odolnost. Je dodáván obvykle na bázi bezdotykových karet, které tuto manipulaci značně zrychlují a usnadňují. Zaměstnanci nejsou nuceni složitě manipulovat s docházkovým snímačem. Zaznamenání příchodu či odchodu se uskutečňuje pouhým přiblížením bezdotykové karty ke snímací jednotce.

Funkce

Standardními funkcemi docházkového systému jsou:

 • záznam časů prostřednictvím snímačů identifikačních karet
 • nastavení přístupových práv pro jednotlivé úrovně uživatelů
 • parametrizace chování docházkového systému
 • interaktivní docházkový lístek („píchačka“)
 • zobrazení „píchačky“ a sestav přítomných a nepřítomných pracovníků na webu
 • možnost generování různých příplatků (např. noční, odpolední apod.)
 • nastavení různých modelů pracovních dob a způsobů jejich vyhodnocování
 • zobrazení přítomnosti nebo nepřítomnosti pracovníků v reálném čase
 • zobrazení veškerých příchodů, odchodů a nepřítomností pracovníků
 • kontrola a signalizace chybných nebo neúplných záznamů
 • manuální doplnění chybějících údajů nadřízeným pracovníkem
 • hromadné generování dnů nepřítomnosti pro zvolené období a pracovníka
 • zobrazení rozdílu mezi odpracovanou dobou a fondem pracovní doby – saldo
 • možnost ošetření přesčasových hodin
 • předávání měsíčních podkladů pro mzdy
 • možnost ručního zadávání příplatků (prémie, bonusy, zvýhodnění)
 • možnost zobrazení dat importovaných z výroby pro porovnání
 • import mzdových složek (docházkový systém může sloužit jako integrační prostředek pro vstup dat do mezd)
 • počítání nároků na stravu – možné napojení na stravovací systém
 • výstupy do různých formátů (HTML, PDF, XML, CSV, XLS)

 

Bezpečnost

 • možnost definování přístupových práv – definování přístupů do systému pro čtení, mazání a editaci
 • bezdotykové karty s libovolným potiskem – takto potištěné médium se současně stává prostředkem pro vizuální identifikaci zaměstnanců, zkvalitňující práci ostrahy a posílit bezpečnost organizace
 • schopnost práce v režimu off‐line, v případě výpadku napájení snímacích jednotek (automaticky zálohované a přepínané do off‐line režimu zajišťujícího bezpečnost dat

Softwarové vybavení

 • moduly pro nastavení systému – definování parametrů systému, definování parametrů docházky a příplatků, číselník mzdových složek, propracovaný systém přístupových práv atd.
 • moduly pro pořízení a údržbu základních číselníků docházky – pracovníci, skupiny pracovníků, modely pracovních dob, parametry příchodů, odchodů a nepřítomností
 • moduly pro zpracování a vyhodnocení docházky
 • modul pro vytvoření exportu do mzdového systému – export požadovaných údajů z docházkového systému

Přístupový systém

Přístupový systém je dalším rozšiřujícím modulem Docházkového systému. Slouží jako náhrada mechanického klíče
elektronickou čipovou kartou, klíčenkou, které je možné použít i pro ostatní systémy (např. docházkový nebo
stravovací). Umožňuje individuální povolování přístupů s možností jejich evidence a tím se stává celý systém
jednodušší a rychlejší. Držitel karty se pouhým přiblížením před snímač přihlásí, což je potvrzeno hlasitým pípnutím.
Poté se provede identifikace a sepne elektrický zámek na zárubních dveří. V on‐line režimu lze nasbíraná data
sledovat na monitoru PC.

Využití

 • náhrada mechanického klíče
 • omezení přístupu do daných prostor (budova, učebna, sborovna, kanceláře, sklad)
 • sledování průchodů do daných prostor

Vlastnosti SW

 • architektura klient – server
 • modulární struktura
 • uživatelská přívětivost
 • bezpečnost – nastavení přístupových práv

Funkce

 • možnost definování časových zón (období, kdy je povolen přístup)
 • časová zóna složena z typu dne (Po, Út, .., Ne, Po‐Pá, Po‐Ne atd.) a intervalu povoleného přístupu (od ‐ do)
 • kartám přiřazena přístupová práva
 • definování vzorů přístupových práv tj. vzorové kombinace snímačů a modelů
 • evidence karet, vlastníků a přidělování přístupových práv samostatně, podle vzoru nebo kombinací obou metod
 • rychlé změny definic a jejich přenos do snímačů
 • záznam průchodů i neoprávněných pokusů o průchod přes snímače

Varianty

 1. 1. náhrada klíčů
 • individuální povolení přístupu
 • jedna karta na všechny dveře
 • definice pomocí master karty
 • jednoduchá obsluha
 • jednoduchá montáž
 1. 2. plná komunikace
 • definice práv pomocí software
 • výčet záznamů o průchodech
 • tiskový výstup
 • uchování historie událostí

Terminály

 • přehledná architektura s možností rozšiřování systému a funkcionality
 • různé typy snímačů použitelných současně
 • většina rozhodovací logiky na úrovni snímačů
 • možnost kombinace s kamerovými a jinými systémy

Hardware/Bezkontaktní identifikační systém

Snímače na bezkontaktní čipové karty, klíčenky různých typů.

Snímače mohou být v provedení BIO, kde probíhá identifikace pomocí otisku prstů. Vynikají jednoduchou montáží.
K hlavní přednosti patří spojení dvou režimů komunikace on‐line a off‐line do jednoho, plně automatizovaného režimu, kdy snímač sám rozpozná, že se přerušila komunikace a začne data ukládat do své vnitřní paměti, odkud se zase automaticky vyčtou po obnovení komunikace.
Snímače jsou plně univerzální. Jsou, z hlediska hardwarového i softwarového, kompatibilní, a proto je lze libovolně stavebnicově skládat do požadovaných systémů. Každý snímač je osazen relátkem pro možnost ovládání dalšího zařízení ‐ turniketu, závory dveří apod.

Docházkové snímače a bezkontaktní media

ID 898K, ID898
Jedná se o standardní docházkový terminál, který je vybaven grafickým displejem a kombinovanou parametrickou klávesnicí pro zadávání přerušení pracovní doby. Komunikace snímače je řešena na rozhraní RS485 a pomocného převodníku RS485/TCP, který zajišťuje připojení snímače do Ethernet sítě nebo může být osazen přímo rozhraním TCP/IP s konektorem RJ45. Snímač je i v provedení jen s displejem bez klávesnice.

ID 1530, ID 1530K
Jednodušší varianta předchozího terminálu – bez displeje a klávesnice, signalizace záznamu pomocí diod. Je možné rozšíření o malou klávesnici s možností rozlišení typu průchodu: Příchod – Odchod – Ostatní.

ID 650 S LCD – TFT DOTYKOVOU OBRAZOVKOU
Tento snímač patří k nejlépe vybaveným produktům. Je vybaven TFT/LCD 6,5 dotykovou obrazovkou a mikropočítačem s OS Windows CE. Komunikace je standardní na protokolu TCP/IP pomocí konektoru RJ45.

ID 120K, ID 120, ID 120K POE, ID 120 POE
Snímač je nástupcem snímače ID 898 a vyrábí se v několika provedeních. Mezi jeho přednosti patří možnost napájení po POE a jednoduchá montáž. Barevné provedení může být bílé nebo černé. Komunikace je standardní na protokolu TCP/IP pomocí konektoru RJ45. Snímač je i v provedení jen s displejem bez klávesnice nebo s napájením přes POE.

Media – karty
Jsou k dispozici ve standardním ISO formátu (velikost platební plastové karty) s možností umístění firemního potisku.
Bezkontaktní karta je vyrobena z bílého PVC s lesklým povrchem.

Media – klíčenky
Představují přívěsky na klíče, v nichž je integrován RFID čip. Vyrábí se z odolného plastu a jsou opatřeny poutkem pro umístění klíčů.

V rámci jedné firmy je možné kombinovat bezkontaktní karty i přívěsky. Čtení média probíhá přiblížením identifikační karty/přívěsku na čtecí vzdálenost ke snímači (obvykle cca 10 cm).

Docházkový systém – mobilní aplikace pro Android

Pro správnou funkci těchto aplikací, musí být na serveru docházky nainstalovány speciální služby pro předání dat aplikacím. Aplikace jsou nadstavbou Docházkového systému od společnosti OR-CZ. 

Virtuální docházkový snímač

Aplikace umožňuje pracovníkům pomocí svého chytrého telefonu nebo tabletu zaznamenat zahájení, ukončení nebo přerušení činnosti stiskem příslušného tlačítka na obrazovce. Zadání  je chráněno osobním číslem a heslem osoby. Aplikace umí pracovat i v offline režimu. To znamená, že záznamy se ukládají do telefonu a v okamžiku připojení do internetu se záznamy přenesou na server Docházkového systému. 

MonitOR

Aplikace zobrazuje aktuální přítomnost/nepřítomnost zaměstnanců na pracovišti. Informace se zobrazují na základě dat z Docházkového systému – obdoba Stavu zaměstnanců. Sestava dále umožňuje zobrazit i historii aktuálního dne po kliknutí na zaměstnance.

Docházkový list

Každý zaměstnanec se může prostřednictvím svého chytrého telefonu nebo tabletu podívat na svůj docházkový list. Zobrazení je chráněno osobním číslem a heslem osoby – jedná se o stejnou funkci jako zobrazení docházkového listu v docházkovém systému přes zaměstnanecký přístup. 

Reference

Klienti

Armaturka Vranová Lhota, a.s.

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.

Město Moravská Třebová

SAPELI, a.s.

STROS-Sedlčanské strojírny, a.s.

Související produkty