• Regionální řešení

Regionální řešení

Společnost OR-CZ má bohaté zkušenosti jak v oblasti návrhu a implementace regionálních řešení PACS a ERP, tak v oblasti integrace informačních systémů v rámci rozsáhlých organizací. Tyto zkušenosti jsou pak využívány při realizaci regionálních projektů integrujících lokálně používané systémy v jeden efektivně a smysluplně fungující celek.

Regionální řešení PACS

V současné době je trendem vytváření a slučování systémů do regionálních řešení PACS, jejichž cílem je centralizovat maximum prostředků, služeb a činností za dodržení vysoké míry bezpečnosti a dostupnosti celého systému a tím zároveň snížit celkové náklady vynaložené na digitalizaci RDG provozů jednotlivých zdravotnických zařízení. Více informací viz Regionální řešení PACS.

Regionální řešení ERP

Společnost OR-NEXT jako člen skupiny OR je dlouhodobým GOLD Partnerem společnosti DC Concept (autor prvního elastického informačního systému QI). OR-NEXT se kromě jiných oblastí cíleně zaměřuje na dodávky, implementace a podporu ERP systému QI v oblasti zdravotnických zařízení v České republice, přičemž je jediným specializovaným implementačním partnerem pro tuto oblast. V rámci projektů s ERP QI má OR-NEXT zkušenosti i s dodávkou regionálního řešení ERP QI do regionální sítě zdravotnických zařízení včetně unikátního modelu synchronizace logistických a účetních dat mezi zřizovatelem a jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Více informací o informačním systému QI na www.qi.cz.

Související produkty