• Outsourcing informačních systémů

    Nejlepší server je… žádný server.  

Proč my?

V současné době nikdo nemá pochybnosti o tom, že robustní, stabilní a bezpečná IT infrastruktura je klíčem k udržení a rozvoji konkurenceschopnosti každého podnikání nebo fungování organizace.
Složitost používaných IT technologií se neustále zvyšuje a pro řadu společností je velmi nákladné udržovat vysoce kvalifikovaný personál k její obsluze a údržbě na špičkové úrovni.

Optimálním řešením je svěřit IT  prostředí  do naši péče. Naši odborníci v oblasti databází,  datových sítí, operačních systému, bezpečnosti  jsou schopni  uspokojit potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků a připraví  bezpečné a stabilní prostředí pro vaše podnikání.
Odborná technická podpora a péče je dnes obzvláště důležitá - i sebemenší problém v IT  by mohl paralyzovat činnost vašeho podnikání a  vést k podstatným poklesu produktivity a reálných finančních ztrát.
Ke každému z našich zákazníků  přistupujeme individuálně, naši spolupráci začínáme  auditem  prostředí a analýzou konkrétních potřeb. Návazně na tyto aktivity můžeme nabídnout optimalizované řešení, které zlepší provoz vašeho IT, zajistí stabilní toky informací a  především umožní plnou kontrolu nákladů.

Již 30 let se staráme o podnikové informační systémy a rádi vám naše zkušenosti poskytneme.

Hlavní směr poskytovaných služeb: SaaS (Software jako služba)

Služby typu SaaS jsou logickým vyústěním dlouhodobějšího procesu, který je charakterizován přechodem od klasického provozování zakoupených programových produktů (aplikací) na vlastních výpočetních prostředcích a datových úložištích zákazníka k celkovému nebo částečnému využívání pronájmu aplikací a provozních prostředků tj. částečným nebo úplným přechodem investičních nákladů na podnikové ITC (CAPEX) k nákladům provozním (OPEX).

Tento trend se výrazně projevuje právě u středních a menších výrobních a obchodních společností, které jsou tradičními zákazníky naší společnosti a kde přechod do režimu SaaS přináší významné úspory a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Současně ale tyto společnosti mají často obavy předávat svá cenná podniková data do veřejných datových center. Datové centrum, provozované společností OR-CZ spol. s r.o. jakožto dodavatelem a implementátorem jejich celopodnikových a dalších informačních systémů, je pro naše zákazníky velmi důvěryhodné a nepřináší zvýšení rizika zneužití podnikových dat – naopak toto riziko snižuje.

OR-CZ, jakožto dlouholetý (od roku 1990) dodavatel a implementátor podnikových informačních systémů, svým zákazníkům nabízí velmi efektivní možnost přenosu jejich informačních systémů (které jsme dodali a implementovali ale i dalších řešení třetích stran) do našeho datového centra a umožnit jim bezpečný provoz s vysokou dostupností a za přijatelné náklady.

Datové centrum naší společnosti je budováno jako vysoce zabezpečený privátní cloud, je trvale udržováno na nejmodernější úrovni a obsluhováno kvalifikovanými pracovníky

Současná kvalita datového centra a plánované nově poskytované služby typu „důvěryhodný archiv“ (garantovaného úložiště dat) a nové aplikace v oblasti řízení projektů, řízení pracovních týmů a BI umožní získat další nové zákazníky v segmentech zdravotnictví a státní správy a samosprávy.

Přednosti

  • Zákazník nevlastní licence, servery ani datová úložiště a neřeší jejich správu, údržbu obnovu atd. Vlastní (obvykle) pouze komunikační infrastrukturu a vybavení pracovních míst (počítače, periferie, atd.)
  • Za poskytování služeb se účtují měsíční poplatky v konstantní výši resp. dle dohodnuté metriky (např. počet uživatelů nebo počet provedených transakcí)
  • Služby je možno dynamicky měnit – např. poskytnout okamžitý vyšší výkon nebo datovou kapacit při zvýšených požadavcích
  • Služby, poskytované v rámci datového centra, budou mít vyšší dostupnost a zabezpečení 

Co získáte navíc

Vysoce odborná péče o informační systém, jeho data a uživatele daná perfektní znalostí poskytovaných IS, která vyvíjíme nebo implementujeme. Toto současně považujeme za významnou konkurenční výhodu oproti obecným poskytovatelům služeb datových center, kteří obvykle poskytují pouze infrastrukturu a mají jen malé nebo žádné znalosti o provozovaných informačních systémech a potřebách jejich uživatelů. V souhře s možnou podporou 24x7 tak dochází k výraznému zlepšení postavení uživatelů podnikových IS.

Při ekonomickém pohledu pak dochází k částečnému nebo úplnému přechodu investičních nákladů na podnikové ITC (CAPEX) k nákladům provozním (OPEX). Výše provozní nákladů je pak jasně definována a zákazník není ohrožen náhlou potřebou investice např. při výpadku vlastního serveru nebo potřeby rychlého pokrytí nárůstu uživatelů. Obvykle také dochází k celkovému snížení nákladů na podnikové ICT.

Nákup funkcí podnikového IS jako služby dále umožňuje rychlý přístup a rychlejší uplatnění nových sofistikovaných informačních a komunikačních technologií a aplikací, která má pozitivní dopad do zvýšení flexibility rozvoje vlastní informatiky zákazníka se zaměřením na skutečné požadavky společnosti a uživatelů informačních systémů. Možnost plně se soustředit se na samotnou podstatu činnosti podniku (core-business) a otvírá možnost pro zlepšení kvality, produktivity práce a zvýšení konkurenceschopnost.

Z pohledu bezpečnosti pak zákazník provozuje IS v režim SaaS v maximálně bezpečném prostředí, které zabezpečeno fyzicky, protipožárně, má několikrát zálohované silové napájení a redundantní připojení do Internetu pomocí tří fyzicky a technologicky oddělených spojů a je trvale sledováno bezpečnostní síťovou sondou s okamžitým vyhodnocením provozních anomálií a možných narušení bezpečnosti.

Související produkty