• Archivace a zálohování dat

Archivace a zálohování dat

V dnešní době jsou již téměř všechna data pořizována v elektronické podobě a tím roste tlak na zajištění vysoké míry bezpečnosti, dostupnosti a zejména pak dostatečné kapacity. Společnost OR-CZ spol. s r.o. má dlouholeté zkušenosti v oblasti archivace a zálohování dat (zejména archivace medicínských obrazových dat - řešení MARIE PACS). Naši specialisté jsou tak vždy schopni navrhnout optimální řešení dle konkrétních potřeb a požadavků zákazníka.

MARIE NAS Enterprise

MARIE NAS Enterprise je moderní systém přinášející nový pohled na centrální archivaci. Jedná se o univerzální nástroj, spojující více datových úložišť do jednoho logického celku, což přináší zjednodušení správy, výrazné zvýšení bezpečnosti celého systému a lepší využití všech HW komponent. Systém umožňuje i plnou integraci s mnoha cloudovými systémy.

Výhody:

 • využití libovolných i stávajících datových prostorů a pevných disků různých výrobců a technologií,
 • vysoká rychlost, bezpečnost a dostupnost,
 • ochrana proti výpadku libovolného serveru či úložiště,
 • možnost navyšovat kapacitu za provozu bez nutnosti odstavení a bez závislosti na typu a velikosti již instalovaných disků,
 • nastavení libovolné redundance dat,
 • široká škála scénářů pro přesun dat v případě havárie hardware,
 • automatická a snadná obnova dat po poruše disku nebo nodu.

Garantovaný archiv zdravotnické dokumentace

Garantovaný archiv slouží pro dlouhodobé ukládání zdravotnické dokumentace a dalších dokumentů v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Zajišťuje archivaci dat z libovolných informačních systémů vč. obrazové dokumentace ze systému MARIE PACS. Data v systému jsou opatřena elektronickým podpisem a časovým razítkem a kdykoliv je možné prokázat autorství, neporušenost dokumentu a přesný časový údaj o vzniku nebo úpravě dokumentu.

Garantovaný archiv zajišťuje zejména:

 • kontrolu atributů ukládaného dokumentu (včetně elektronických podpisů a časových razítek s dokumentem spojených),
 • pravidelnou kontrolu jejich validity a obnovu časových razítek,
 • automatické prodlužování platnosti dokumentů včetně elektronických podpisů apod.,
 • ověřování podpisů všech běžně používaných formátů,
 • certifikaci úložiště dle platné legislativy,
 • tvorbu důkazního materiálu.

Související produkty