• Integrace informačních systémů

Integrace systémů ve zdravotnictví

Společnost OR-CZ se v oblasti zdravotnictví věnuje realizaci integračních projektů medicínských systémů a dat. Informační systémy v nemocnicích vznikaly historicky postupným vývojem a jsou proto velmi heterogenním prostředím. Využívá se mnoho samostatných specializovaných systémů s různou úrovní technologií a vyspělostí a jsou propojeny minimálně nebo vůbec. Jejich náhrada jednotným řešením, tak, aby byla zajištěna potřebná integrita a dostupnost dat, je především velmi nákladná.

 

Využití integračních nástrojů a technik přináší zdravotnickým zařízením možnost déle a lépe využít investice do stávajících informačních systémů a často eliminuje nutnost jejich výměny. V případě rozhodnutí o výměně klíčového systému naopak může integrační nástroj takovou výměnu usnadnit tím, že umožní souběh starých a nových technologií.

 

Při návrhu projektů využíváme mezinárodních standardů a doporučení jako například Cross-Enterprise Document Sharing (XDS), který je vytvořen v rámci mezinárodní iniciativy Integrating the Healthcare Enterprise (IHE). XDS popisuje doporučení a principy pro výměnu a sdílení zdravotnické dokumentace nezávisle na použitých technologiích a nástrojích. Vlastní realizaci provádíme pomocí specializované integračních nástrojů, které použití standardů užívaných ve zdravotnictví již přímo podporují a předpokládají. Patří mezi ně například integrační platforma Ensemble americké společnosti Intersystems, která je uznávaným světovým leaderem na poli integrace ve zdravotnictví a naším významným partnerem.

 

Samostatnou oblastí, ve které využíváme know-how integračních technologií, jsou regionální řešení PACS a ERP.

Související produkty