• ERP systém pro malé výrobní podniky

Výrobní systém, který roste s vámi

Minimální provozní náklady, bez nutnosti vlastního serveru

Minimální náklady a záruka růstu

Chráníme vaše peníze do rozvoje IT:

 • OR-SYSTEM Start od 800,- Kč/uživatel měsíčně
 • Implementační náklady a školení rozložíme, lze je podpořit dotačními programy EU
 • Přestane-li stačit OR-SYSTEM Start => snadný upgrade na OR-SYSTEM Open s dalšími moduly

Podrobnosti

Bezstarostný provoz

Nepotřebujete svého IT pracovníka:

 • OR-SYSTEM Start je primárně nabízen v Cloudu OR-CZ
 • žádné investice do údržby serveru, operačního systému a SQL databáze
 • HelpDesk s volitelnou garancí úrovně odezvy 24/7

Podrobnosti

Rychlá implementace

Standardem naší dodávky ERP a pomoci vaší firmě:

 • naplněný datový model - parametry, číselníky a tabulky
 • nastavení a naplnění číselníků dle vyplněných šablon
 • design a obsah obrazovek i základní reporting
 • otestování, proškolení, předání rutiny a el. dokumentace

Podrobnosti

Všechny procesy pod kontrolou, na jednom místě

Výroba

Komplexní plánování, evidence a řízení výroby bez ohledu na konkrétní komoditu. Zaměřuje se na diskrétní výrobu, od zakázkové přes sériovou až po hromadnou výrobu a jejich kombinace. Výroba pokrývá všechny hlavní výrobní procesy – plánovat, organizovat, evidovat a vyhodnocovat. S možností WorkFlow je zajištěna tvorba výrobních příkazů s výrobní dokumentací a přehlednou formou poskytuje informace pro kontrolu. Údaje jsou dostupné na instalovaných pracovních stanicích, zobrazovacích panelech, nebo na mobilních zařízeních různých typů. 

Plánování (MRP a MRP II) a zadávání do výroby může probíhat bez omezujících podmínek, nebo dle disponibility výrobních zdrojů – výrobních zařízení, nářadí, přípravků, profesí, a také dle stavu zásob materiálů, surovin a polotovarů. Každé přidělení práce je v systému identifikováno jednoznačným kódem, pomocí kterého je následně možno danou operaci ve výrobě odhlásit.

Kalkulace

Tvoří zdrojové finanční (nákladové a cenové) informace pro jejich průřezové použití v celém systému. Nad vytvořenou základní výrobní dokumentací a s pomocí flexibilního kalkulačního vzorce se vytvářejí ekonomické metriky pro výrobky (finál, sestava, dílec, polotovar), zakázky, nabídky, projekty. Datové výstupy kalkulací jsou v časových řezech následně integrovány v procesech řízení cen, skladování, rozpracované výroby, neshodné výroby a prodeji. Kalkulace tvorbou cenových metrik vytvářejí předpoklady pro finanční plánování materiálových toků, pro hodnocení efektivity firmy a zavedení controllingu.

Jádro OR-SYSTEM Start

Technologické a aplikační jádro systému

OR-SYSTEM Start je sice určen pro malé firmy, ale sdílí know-how, a tedy i jádro systému, z velkého ERP řešení OR-SYSTEM Open – 30 let zkušeností s osvědčeným informačním systémem. Náš systém podpoří v růstu každou firmu s možností hladkého přechodu na velké ERP řešení kdykoliv v budoucnu.

Mezi hlavní části a vlastnosti jádra OR-SYSTEM Start patří mj.:

 • Nástroj pro customizaci dialogových formulářů, menu, ovládacích prvků, filtrů…
 • Exporty dat do různých formátů dle potřeby
 • Podpora čarových kódu (1D, 2D) jak interní, tak externí
 • Komunikační rozhraní na SW třetích stran (například pro externí účetní a mzdové SW)
 • Generátor reportů – JasperReports®
 • Workflow, úkoly, aktivity, s možností vazby na libovolnou entitu ERP

Obchod

Svými moduly splní maximum požadavků z výrobních a obchodních organizací v různých oborech činnosti. Zařídí nabídkové a poptávkové procesy, nákup potřebných surovin, materiálů, polotovarů i hotových výrobků nejen pro výrobu, ale také pro běžnou potřebu firmy. Komplexní oblast skladování vyrobeného nebo nakoupeného zboží, jeho prodej, značení, expedici, fakturaci atd.

Celý životní cyklus může být navázán na integrované Workflow. Parametrizací a nezávislostí na druhu výroby je určen širokému okruhu zákazníků OR-SYSTEM Start.

Konstrukce a technologie

Představuje základní soubor nástrojů včetně způsobu kopírování a úprav „drag & drop“ pro efektivní práci konstruktérů a technologů. Poskytuje rozsáhlou SW podporu pro útvar vývoje a technické přípravy výroby, založený na principu skupinových technologií. Spravuje údaje o výrobním zařízení (stroje, skupiny strojů, pracoviště), pracovnících (včetně profesí), podnikových kalendářích a výrobcích.

Konstrukce a technologie sleduje historii změn operací, jde o významný nástroj změnového řízení dle norem řízení kvality a odpovídá požadavkům ISO norem na průkaznou dokumentaci. 

CRM

Řízení vztahů se zákazníky je důležitá oblast, která často rozhoduje o úspěchu. OR-SYSTEM Start přichází s CRM modulem upraveným pro základní potřeby menší firmy. Můžete efektivně evidovat partnery a jejich kontaktní osoby pro nákup, prodej a servis. Kontrolovat historii, plánovat úkoly a aktivity, kontrolovat a zlepšovat všechny provázané činnosti v různých fázích byznys vztahů.

Přihlaste se na seminář, kde se dozvíte více o OR-SYSTEM Start

Proč OR-SYSTEM Start

Zajistí vyšší ziskovost zakázek, zpřehlední plánování výroby a logistiky


 • uspořádá obchodní cyklus, zkrátí objednávky, zpřesní kalkulace zakázek a zkoordinuje nákup i výrobu.
 • zlepší technologické a výrobní postupy, zautomatizuje procesy a odkryje úzká místa.
 • sníží náklady v nákupu a skladech přesnou evidencí a možností okamžité reakce.
 • nahradí papírové výstupy elektronickými – sníží náklady na vyhledávání, archivaci a distribuci dokumentů.
 • OR-SYSTEM Start = bezpečné a stabilní ERP řešení bez nutnosti správce IT (v režimu Cloud provozu).

 • sjednotí firemní dokumenty a sníží administrativní náročnost.
 • zaručí bezpečnost informací – spolehlivě a stabilně.
 • je základem pro zavedení norem a certifikaci ČSN EN ISO, AQAP apod.
 • zvýší motivaci zaměstnanců – práce s moderním IT, vzdělávání a zlepšení spolupráce.
 • OR-SYSTEM Start = ERP pro vaši budoucnost – jsme specialisté na výrobu.

Související produkty

Přestane-li stačit OR-SYSTEM Start, snadno systém převedeme do ERP OR-SYSTEM Open