V rámci vzdělávání evropského operačního programu Zaměstnanec - projekt POVEZ II bylo zahájeno ve firmě GRENA a.s. "Školení dovednosti zaměstnanců při využití nově zaváděných modulů informačního systému". 
Školení probíhá od července 2016 až do prosince 2016.