Zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka vyvolalo potřebu řešit automatický způsob komunikace a zpracování prodejních objednávek.

Tato komunikace však má z pohledu provozovatele OR-SYSTEMu specifika, která je nutno zmínit:

  • Řešení pokrývá oblast pořizování prodejních objednávek, jejich příjmu a potvrzování.
  • Z pohledu využívaných informačních systémů se jedná o automatizovanou komunikaci mezi OR-SYSTEM a informačním systémem SAP.
  • Prodejních objednávek je denně zpracováváno cca 8 až 10.
  • Prodejní objednávky obsahují ve své hlavičce německý text v rozsahu cca 10 řádků.
  • K jednotlivým řádkům prodejní objednávky jsou ukládány rovněž německé texty v rozsahu 8 až 10 řádků.
  • Právě rychlost a spolehlivost zpracování, velký rozsah textů a množství zakázek je důvodem jejich pořizování přes EDI komunikaci.
  • Všechny prodejní objednávky jsou obvykle zpracovány během jednoho dne. EDI komunikací byly nahrazeny jednak rozsáhlá excelovská tabulka s evidencí stavu potvrzování zakázek, jednak manuální odesílání potvrzení přijatých objednávek.