Upgrade diagnostických pracovních stanic.

Nemocnice Podlesí a.s. poskytuje vysoce kvalitní specializovanou péči v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Je součástí sítě komplexních kardiovaskulárních center MZ ČR, patřící mezi špičková centra v ČR. 
Projekt spočíval v dodávce nových diagnostických pracovních stanic MARIE Workstation, čímž dojde ke zkvalitnění pracovních podmínek pro lékaře při hodnocení a popisu obrazové dokumentace pacientů.
Dodávka byla realizována v říjnu 2016.