Společnost TOS Svitavy, se kterou OR-CZ spol. s r.o. spolupracuje již více než 20 let, využila dotaci POVEZ II na vzdělávání zaměstnanců. 

Školení se zúčastnili nejen noví zaměstnanci společnosti k zaškolení v informačním systému, ale i dlouholetí pracovníci k prostudování novinek a efektivnější práci s OR-SYSTEMem.