Ve firmě Atek s.r.o. byla v IS OR-SYSTEM úspěšně zrealizována úloha skladové přesuny skladových paletových jednotek pomocí mobilního snímače C4000 s OS Android.

Každá skladová paletová jednotka je opatřena QR kódem, který se při manipulaci se skladovou paletovou jednotkou tímto snímačem snímá zvolenou úlohou:

  • příjem skladové paletové jednotky z výroby,
  • přesun skladové paletové jednotky na mezisklad (vláček), z kterého se přesouvá na logistické centrum, 
  • přesuny skladové paletové jednotky mezi sklady ERP.

Manipulace se skladovou paletovou jednotkou pomocí mobilního snímače ve firmě Atek s.r.o. významně pomohla v otázkách:

  • odstranění chybné nebo duplicitní manipulace se skladovou paletovou jednotkou,
  • zjednodušení procesu skladové manipulace (skladový manipulant se může volně pohybovat v areálu firmy s mobilním terminálem po zvolení typu skladové transakce a sejmutí QR kódu skladové paletové jednotky je po kontrole konzistence dat skladová transakce okamžitě zaznamenána v IS nebo je obsluha informována z jakého důvodu není transakce pro skladovou paletovou jednotku možná).