Rozvíjející se strojírenská společnost Šimůnek, s.r.o. z Ústí nad Orlicí koupila nové, rozšiřující licence OR-SYSTEM Open.

Po náběhu do rutinního provozu je informační systém využíván stále větším počtem pracovníků firmy, zejména k získávání informací o stavu výroby, potřeb nákupu a vyhodnocení zakázek.