OR-SYSTEM podporuje od verze 17.1 elektronickou evidenci tržeb (EET).

Podpora elektronické evidence tržeb je vytvořena voláním komponenty OR-SYSTEM Open.

Pro definovaný typ platební podmínky se při tisku daňového dokladu (faktury) volá komponenta OR-SYSTEM Open.

Komponenta vrátí pro doklad atributy získané webovou službou daňového úřadu.

  • Fiskální identifikační kód (FIK) přidělený finanční správou a potvrzující, že správce daně zaevidoval tržbu na základě původní datové zprávy. Je to několikamístný unikátní kód generovaný servery finanční zprávy po obdržení datové zprávy o tržbě.
  • Bezpečnostní kód poplatníka (BKP), kód generovaný automaticky pokladním zařízením podnikatele, který prokazuje jednoznačnou vazbu mezi účtenkou a podnikatelem, který ji vydal.
  • ID provozovny
  • ID pokladny

Tyto atributy jsou automaticky připojeny a vytištěny u každého dokladu, který podléhá EET.