Rok 2017 se stal velmi významným milníkem spolupráce OR-CZ s Fakultou podnikatelskou VUT v Brně.

Fakulta podnikatelská letos slaví 25-té výročí od svého založení. Na oslavu výročí jsme byli pozváni a fakulta nám udělila ocenění za spolupráci. 
Příští rok 2018 je 25-tým rokem naší oboustranné spolupráce, kdy jedním z důležitých bodů je využívání našeho ERP OR-SYSTEM Open v rámci výuky vybraných předmětů.

Na podzim letošního roku odstartoval nový projekt fakulty s pracovním názvem "Laboratoř řízení podnikových procesů", který velmi podtrhuje význam našeho partnerství. 
Projekt umožní studentům ve výuce vystupovat v různých pracovních a manažerských rolích a simulovat komplexní práci ve výrobní firmě. A to od marketingových činností, zpracování zakázek do výroby, až po řízení konkrétních výrobních technologií, kterými bude tato laboratoř vybavena. 

Pro OR-CZ je důležitý fakt, že OR-SYSTEM Open bude páteřním informačním systémem a bude kooperovat s vybranými SW kategorie: PLM, MES, 3D tisk, 3D scanner.