• Všechny novinky

    Přednášíme na VUT v Brně - Ústav biomedicínského inženýrství

    9. října 2017

Přednáška technologie PACS a formátu DICOM

Odborník ze společnosti OR-CZ RNDr. Milan Pilný měl v Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně přednášku na téma: Technologie PACS a datový formát DICOM.

Přednáška byla vedena v rámci předmětu AUMI/IUMI, ale účastnili se všichni zájemci z řad studentů, doktorandů i zaměstnanců, kteří se o problematice chtěli něco dozvědět. Byla to jedinečná šance, pan RNDr. Pilný se tématu profesně věnuje již více než 15 let.