Ve firmě Atek s.r.o. byla v IS OR-SYSTEM úspěšně zrealizována úloha workflow OR-SYSTEM nákupní objednávky.

Každá nákupní objednávka je předána do procesu workflow, kde dochází k její kontrole a případnému schválení:

  • Nákupní objednávka je po dobu schvalování ve WF zamčena pro aktualizaci   
  • WF je ukončeno se stavem, objednávka vrácena k přepracování nebo schválena
  • Pro schválené nákupní objednávky se provede záznam o schvalovatelích   

 Úloha WF nákupní objednávky ve firmě Atek s.r.o. významně pomohla v otázkách:

  • Kontroly správnosti a kompetencí v procesu nákupu (nákupní objednávky)  
  • Zrychlení oběhu dokladu  
  • Řešení zastupitelnosti při schvalování
  • Zjednodušení procesu schvalování pomocí ORSOFT web