Centralplast s.r.o., český výrobce bazénů, uzavřel smlouvu na implementaci komplexního informačního systému OR-SYSTEM Open na základě předaného a odsouhlaseného Úvodního projektu. Systém bude postupně nasazen na všechny logistické a technologicko-výrobní procesy.