Ve firmě IMG AUTOMOTIVE s.r.o. Česká Lípa proběhlo v roce 2018-2019, v rámci programu POVEZ II, úspěšně školení OR-SYSTEM.

Jednalo se o školení OR-SYSTEM pro oblasti:

  • Základní ovládání
  • Nákup
  • Prodej
  • Výroba

Zúčastnění pracovníci firmy hodnotí přínos školení velmi pozitivně, jejich znalosti a efektivita práce s IS OR-SYSTEM se významně zlepšila.