Spoločnosť OR-CZ v uplynulých dňoch dokončila implementáciu produktu Marie WebVision do prevádzky v diagnostickom centre Jessenius v Nitre.

Riešenie tak bude slúžiť všetkým rádiológom v centre ako aj ostatným lekárom Fakultnej nemocnice Nitra a ďalším posyktovateľom zdravotnej starostlivosti. Vďaka Marie WebVision sa vytvoril bezpečný diagnostický prístup k obrazovej dokumentácii a pribudli nové možnosti popisu, zdieľania a správy obrazovej dokumentácie.