OR-SYSTEM Open uspěl ve výběrovém řízení Vysokého učení technického v Brně Fakulty podnikatelské na dodávku systému CRM pro školní Laboratoř řízení podnikových procesů. 

Cílem laboratoře je vytvořit virtuální podnikové prostředí, které studentům umožní pohyb v různých oblastech řízení, jako v reálném výrobním podniku.

CRM Open je hlavně zaměřeno na plán, realizaci a vyhodnocení marketingových kampaní, identifikaci a zpracování obchodních příležitostí.

CRM Open procesně podpoří jednotlivé aktivity a procesní kroky studentů a bude také sloužit jako výchozí tržní informace pro návrh produktu.