GERBRICH s.r.o., český výrobce dveří a zárubní, uzavřel smlouvu na implementaci komplexního informačního systému OR-SYSTEM Open na základě předaného a odsouhlaseného Úvodního projektu.

Systém bude postupně nasazen kompletně na všechny oblasti informačního systému (ekonomika, logistika, výroba, docházka).

Pro zaškolení zaměstnanců firmy se podařilo využít dotační program POVEZ II. Tento program je určen pro zlepšení úrovně znalostí využití informačního systému.