• Všechny novinky

    Konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2019

    11. září 2019

Zástupci společnosti OR-CZ se ve dnech 11. - 12. září zúčastnili již 4. ročníku konference pořádané Fakultní nemocnicí Olomouc na téma praktické zkušenosti a příklady z praxe při zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví.

Konference byla určena pro zaměstnance státních a kontrolních institucí, poskytovatele zdravotní péče i dodavatele. Účastníci konference měli možnost rozšířit si své znalosti v problematice zadávání veřejných zakázek zejména z pohledu legislativního prostředí, přístupu dohlížejících státních institucí, rozhodovací praxe ÚOHS, nákupu léčiv, zdravotnického materiálu a techniky, obchodního tajemství nebo i IT služeb a stavebních investic.

S odborným příspěvkem na téma Pohled dodavatele IT služeb ve zdravotnictví na průběh veřejné zakázky vystoupil i ředitel divize Medical Solutions OR-CZ, Michal Mačát. Cílem bylo přiblížit účastníkům jednotlivé fáze veřejné zakázky: příprava - soutěž - implementace - servis z pohledu dodavatele ICT služeb.

Při prezentaci byl kladen důraz zejména na fázi přípravy veřejné zakázky. Účastníkům bylo doporučeno věnovat maximální pozornost důkladné analýze a nadefinování předmětu zakázky s tím, že je vhodné využít tržní konzultace s potenciálními uchazeči.

IT projekty jsou velmi složité a kvalitní příprava je klíčovým faktorem úspěchu veřejné zakázky. Minimalizuje se tak pracnost na straně zadavatele i uchazečů a snižují se rizika stížností na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. S ohledem na probíhající Výzvu č. 26 eGovernment I. Integrovaného regionálního operačního programu se jedná o velmi aktuální téma. Většina veřejných zakázek z této výzvy je totiž nyní na ÚOHS a datum pro ukončení realizace projektů čerpající dotace z uvedených prostředků je 31.12.2021.