Zveme uživatele informačního systému OR-SYSTEM na PODZIMNÍ SEMINÁŘ.

Seminář se koná 23. - 24. 11. 2023 v sále Základní umělecké školy na zámku v Moravské Třebové.


Prezence probíhá od 9:00 hod.

Zahájení odborné části semináře je v 9:30 hod.

Vybrané body z programu:

  • Reklamace v OR-SYSTEM Open
  • Přijaté dodací listy
  • Životní cyklus skladové položky
  • Inventury
  • Rezervace v obchodních objednávkách
  • Reporty ve skladovém hospodářství

Detailní program.

Pro přihlášení na Podzimní odborný seminář OR-CZ 2023 klikněte na následující odkaz:

REGISTRACE

Pokud máte zájem se účastnit, přihlaste se, prosím, co nejdříve.

Na setkání s Vámi se těší

tým divize OR-SYSTEM