Ochrana osobních údajů

1. ZÁSADY
V OR-CZ spol. s r. o. klademe velký důraz na ochranu osobních údajů při shromažďování, zpracování a využívání dat v souvislosti s vaší návštěvou našich webových stránek. Vaše údaje jsou chráněny v rámci ustanovení právních předpisů. Níže najdete informace, která data během vaší návštěvy na našich stránkách shromažďujeme a jakým způsobem je využíváme.

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Naše webové stránky můžete zpravidla navštívit, aniž bychom od vás požadovali vaše osobní údaje. Dozvíme se pouze název vašeho poskytovatele internetových služeb, typ a verzi prohlížeče, webovou stránku, ze které jste se dostali na náš web a webovou stránku, kterou u nás navštívíte, včetně časového údaje, kdy byl poslán požadavek na server. Tyto informace se vyhodnocují ke statistickým účelům a potom se mažou. Samotný návštěvník přitom zůstává anonymní.
Osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pouze tehdy, když chcete využít některou z našich nabídek na internetu a ke zpracování vašeho požadavku jsou zapotřebí příslušná data.

2.1 SOUBORY COOKIE

Informujeme vás, že naše webová prezentace využívá pro svoji činnost soubory „cookies“ pro lepší funkčnost, a dále pro analytické a reklamní účely, a v rámci remarketingu, mohou být uloženy soubory cookies třetích stran. K tomuto účelu využíváme služeb společnosti Google a Imper CZ s.r.o.

Na odkazu níže si můžete přečíst jaké typy souborů cookie Google používá:
Typy souborů cookie, které Google používá

Na odkazu níže si můžete přečíst jaké typy souborů cookie Imper CZ s.r.o. používá:
Typy souborů cookie, které Imper CZ s.r.o. používá


Cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají místně v mezi-paměti internetového prohlížeče návštěvníka našeho webu a které umožňují znovu poznat jeho webový prohlížeč.
Většina používaných souborů cookie se po skončení prohlížení stránky z pevného disku opět odstraní (tzv. krátkodobé - „session“ - cookies). Některé soubory cookie ale zůstávají uloženy ve vašem zařízení natrvalo mezi jednotlivými relacemi a umožní nám rozpoznat váš počítač při další návštěvě (tzv. dlouhodobé cookies).
Získané údaje se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka webových stránek, pokud k tomu tato osoba neudělila souhlas a nespojují se s daty o nosiči pseudonymu.

2.2 POUŽITÍ COOKIES

Cookies pro zajištění funkcí (Technické cookies)
Soubory cookie jsou nezbytně zapotřebí k zajištění fungování webové stránky, např. pro použití funkce vyhledávání, odebírání newsletteru apod.

Cookies pro zajištění výkonnosti (Analytické a výkonnostní cookies)
Tyto soubory cookies slouží k shromažďování anonymních informací o tom, jak návštěvníci užívají naše stránky. Navíc je možné prostřednictvím souborů cookies lépe posoudit, jak úspěšný je náš web. Za tímto účelem využíváme během vaší návštěvy našich webových stránek cookies Google Analytics (www.google.com).

Marketingové cookies (Personalizované a reklamní cookies)
Tyto cookie se využívají k lepšímu cílení reklam (například remarketing, tedy zpětné oslovení uživatele, který už na vašem webu byl, na jiném kanálu prostřednictvím placené reklamy) a k jejich personalizaci. Za tímto účelem využíváme během vaší návštěvy našich webových stránek cookies Leady (www.leady.cz). Leady je analytický nástroj pro zjišťování chování uživatele na stránce, za účelem lepšího míření marketingových aktivit.

2.3 SOUHLAS S POUŽITÍM COOKIES
Při návštěvě našich webových stránek předpokládáme, že udělíte souhlas (kliknutím na tlačítko Souhlasím), abychom používali cookies. Tento souhlas můžete kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat. Povolení můžete odvolat např. v bezpečnostním nastavení svého prohlížeče. Informace o tom, jak příjem cookies nastavit, najdete v nápovědách výrobců prohlížečů.

3. POUŽITÍ A PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A URČENÍ ÚČELU
Pokud jste nám dali k dispozici své osobní údaje, použijeme je výlučně k poskytnutí smluvně sjednaných služeb, k poskytování zákaznického servisu a k odpovědím na vaše dotazy. Přitom se ukládají údaje, které jsou potřebné pro vyřizování vašich požadavků. Použití vašich údajů k reklamním účelům můžete kdykoli odmítnout, pošlete-li nám informaci na adresu:
OR-CZ spol. s r. o., Brněnská 19/20, 57101 Moravská Třebová, nebo e-maily: info@orcz.cz, orcz@orcz.cz

4. PRÁVO NA INFORMACI O ULOŽENÝCH ÚDAJÍCH
Na požádání vám sdělíme v souladu s platnými právními předpisy, zda jsme uložili vaše osobní údaje, a o které údaje se jedná.

5. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Vaše údaje chráníme pomocí technických a organizačních opatření před přístupem nepovolaných osob, ztrátou a zničením. Tato bezpečnostní opatření průběžně zlepšujeme v souladu s technologickým vývojem.
 

6. Obecný přehled NAKLÁDÁNÍ S osobními ÚDAJI

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předepisuje v článku 12, že správce osobních údajů musí vhodným způsobem poskytnout subjektu údajů informace získané od subjektu údajů i mimo něj a práva přístupu k těmto údajům, spolu s právy opravy, výmazu, omezení zpracování, přenositelnosti a vznesení námitky. Na požádání vám takové informace poskytneme. Žádost je třeba předat na adresy uvedené v bodě 3 tohoto prohlášení.

Dále je uveden přehled základních údajů společnosti.

6.1 NÁZEV ZODPOVĚDNÉHO MÍSTA
OR-CZ spol. s r. o., Brněnská 19/20, Moravská Třebová

6.2 ČLENOVÉ VEDENÍ FIRMY
Václav Mačát – jednatel a generální ředitel
Jaroslav Ploc – jednatel
pověřenec pro ochranu osobních údajů – funkce nezřízena

6.3 URČENÍ ÚČELU SBĚRU, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ÚDAJŮ
Předmětem podnikání firmy je vývoj, implementace a servis komplexních informačních systémů a technologií pro výrobní podniky, zdravotnická zařízení a organizace statní a veřejné správy. Údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a využívány za účelem provozování uvedené činnosti.

6.4 POPIS DOTČENÉ SKUPINY OSOB A JEJÍCH ÚDAJŮ NEBO JEJICH KATEGORIÍ ÚDAJŮ
Údaje zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů, pokud jsou zapotřebí k účelům uvedeným pod bodem 6.3.

6.5 PŘÍJEMCE NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ, KTERÝM MOHOU BÝT TYTO ÚDAJE PŘEDÁNY
Státní orgány, pokud se mohou odvolat na právní předpisy, které mají přednost, externí dodavatelé podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a externí místa nebo vlastní firemní oddělení za účelem uvedeným v bodě 6.3.

6.6 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO VÝMAZ ÚDAJŮ
Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a místních zákonů existují různé povinnosti a lhůty pro úschovu údajů. Po uplynutí těchto lhůt se tyto údaje pravidelně likvidují. Údaje, na které se nevztahují tato ustanovení, se likvidují ve chvíli, kdy již nejsou zapotřebí k účelům uvedeným v bodě 6.3.

6.7 PLÁNOVANÉ PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STÁTŮM
Předání údajů třetím státům se neplánuje.

Prosinec 2021