O našem klientovi

zahájení činnosti

počet zaměstnanců

OTK GROUP a.s. Kolín navazují na tři století dlouhou tradici, kdy první závod založil pražský typograf J.L. Bayer v roce 1879. Dnes je společnost předním výrobcem v oblasti technologií pro flexibilní obaly, samolepící a grafické etikety. Společnost s více než miliardovým obratem neustále inovuje výrobní technologie a posiluje export do evropských zemí. Rovněž je se svými výrobky úspěšná v soutěžích "obal roku".

Více informací o klientovi

Popis řešení

Pokročilé řešení Business Intelligence  je nadstavbou podnikového informačního systému Infor M3 a poskytuje významnou podporu jak pro operativní tak i strategické vyhodnocování ze strany vrcholového managementu.

Řešení reportingu pokrývá většinu procesů řízení firmy a významně podporuje a zkvalitňuje rozhodovací procesy zejména v oblasti prodeje, skladování, výroby, finančního controllingu, platební morálky.

Reporting v prostředí IBM Cognos má zásadní význam s ohledem na narůstající objem dat a integraci procesů ve firmě. Největším přínosem pro manažery OTK Group jsou reporty přinášející přehled zejména o stavu prodeje a výroby:

  • dashboard Denní sledování výkonnosti obchodních a výrobních středisek
  • sledování vytíženosti kapacit tiskařských strojů a linek
  • rozbor plánovaných a skutečných přímých nákladů do úrovně výrobních zakázek
  • vyhodnocení rentability prodeje po divizích, zákaznicích a sortimentu

Přínosy řešení

"Všechny řešené moduly jsou charakteristické rozsáhlou funkčností, zejména však v oblasti výrobního controllingu a prodejních statistik. Převedení podnikového plánování do plánovacího nástroje Cognos Express snižuje časovou náročnost při tvorbě plánu a umožňuje modelování vývoje a změny plánu v průběhu plánovacího období."    

Petr Vácha, manažer controllingu OTK GROUP