Ve firmě ATEK s.r.o. byla v IS OR-SYSTEM úspěšně zrealizována úloha workflow OR-SYSTEM přijaté faktury včetně vazby na vystavené nákupní objednávky.

Každá přijatá faktura je naskenována na sekretariátu firmy a spuštěna do procesu workflow, kde dochází k její kontrole a případnému schválení:

  • kontrola faktury s přijatou nákupní objednávkou,
  • spojení přijaté faktury s nákupní objednávkou a záznam do historie,
  • vyřízení přijaté faktury včetně splnění nákupní objednávky a záznam do historie.

Úloha WF přijatých faktur ve firmě ATEK s.r.o. významně pomohla v otázkách:

  • kontroly správnosti přijaté faktury oproti nákupní objednávce,
  • zrychlení oběhu dokladu,
  • řešení zastupitelnosti při schvalování,
  • zjednodušení procesu schvalování pomocí ORSOFT web (uživatel vidí na jednom místě pdf přijatou fakturu i pdf vystavenou nákupní objednávku a promítá připojené faktury do historie nákupní objednávky).