Nemocnice Šumperk a.s. je všeobecnou nemocnicí s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní složkou poskytující základní i specializovanou zdravotní péči pro spádovou oblast až 200 tisíc obyvatel.

Projekt, jehož realizace proběhla v lednu 2017, obsahoval dodávku nových datových úložišť pro obrazová vyšetření a diagnostické pracovní stanice MARIE Workstation. Dále byla do projektu zahrnuta implementace modulu MARIE Portal pro správu obrazových dat včetně integrovaného klinického prohlížeče. Pro diagnostiku obrazových vyšetření je nově používán moderní webový prohlížeč MARIE Server WebPro. Součástí projektu byl také převod všech stávajících licencí na 64-bitové verze.