Dne 13. března 2017 jsme se účastnili již XIII. mezinárodního kongresu informačních technologií ve zdravotnictví "Telemedicína Brno 2017", který pořádala Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU, Fakultní nemocnice Brno a Radiologická společnost ČLS JEP.

Hlavními tématy letošního ročníku byli teleradiologie, sdílení, zasílání, archivace obrazové zdravotnické dokumentace, hodnocení dokumentace zobrazovacích metod a informační systémy. I my jsme přispěli odbornou přednáškou na danou problematiku s tématy Textové popisy, vzdálená diagnostika a sdílení obrazové dokumentace. Největší zájem na našem stánku byl věnován našemu portálu, který je doplněn o novou funkcionalitu a navíc představuje aktivní prvek pro naplnění požadavků suvisejících s GDPR, které jsou úzce propojeny s telemedicínou a v účinnost vstoupí příští rok.

Všem zájemcům moc děkujeme a k těm, které náš produkt zajímá a chtěli by si ho blíže prohlédnout, jsme připraveni vyrazit kdykoliv:)