Fakultní nemocnice Olomouc je jedním z největších lůžkových zařízení v České republice. Je součástí sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi.

Společnost OR-CZ uspěla v získání veřejné zakázky ve Fakultní nemocnici Olomouc pod názvem „Konsolidace systémů pro zpracování obrazových dat“. Projekt spočívá v implementaci nového komplexního řešení PACS, obsahujícího nejmodernější technologie pro efektivní archivaci, manipulaci a zobrazování obrazové zdravotnické dokumentace. Součástí projektu bude také dodání kompletního HW pro chod dodávaného řešení.