V průběhu měsíce února byly dokončeny projekty implementace řešení MARIE PACS v Poliklinice Sokolov a Poliklinice Děčín.

Obě zdravotnická zařízení budou moci nově využívat moderní webové technologie pro diagnostický i klinický náhled na obrazovou zdravotnickou dokumentaci. Pro efektivní správu této dokumentace bude využíván nástroj MARIE Portal, který zajistí například vyhledávání vyšetření v PACS archivu a následného zobrazení v prohlížeči, opravu identifikačních údajů pacienta nebo vypalování vyšetření na CD/DVD. Dodané řešení umožňuje také přístup externích lékařů k obrazové dokumentaci.