Ve firmě STROS-Sedlčanské strojírny, a.s. byla od 1.1.2018 úspěšně zrealizována úloha celní faktury v ERP OR-SYSTEM.

Úloha celní faktury umožňuje evidovat celní faktury v ERP a jejich párovaní s účetní fakturou.

Celní faktura

  • Jedná se o prvotní doklad, který vystavuje pracovník obchodního oddělení a na jejím základě se provádí proclení.
  • Je vytvářena adresně pro konkrétního odběratele.
  • Je vytvářena adresně na konkrétní prodejní objednávku.
  • Celní faktury jsou vytvářeny jako samostatný druh faktury se samostatnou číselnou řadou.
  • Celní faktury jsou pouze "evidenční" bez vlivu na výkazy, statistiky, apod.
  • V oprávněných případech jsou celní faktury vytvořeny externě a v ERP jsou připojeny jako připojený dokument.
  • Vazba na ekonomiku: 
  1. Přenos do financí = NE
  2. Přenos do účetnictví = NE
  3. Přenos do výkazu DPH = NE

Úloha evidence celních faktur zajišťuje vedení celních faktur přímo v primárním IS (ERP) a nahrazuje lokální evidenci jednotlivých prodejních referentů.