Ve firmě JH Automotive CZ s.r.o., patřící do skupiny IMG,  byla v IS OR-SYSTEM úspěšně zrealizována úloha EDI komunikace s obchodními partnery.

Komunikace EDI zpráv byla realizována pomocí externího partnera T-systems včetně automatizovaného propojení s ERP OR-SYSTEM:

  • Odvolávky     VDA 4905
  • Faktury           VDA 4906

Úloha EDI ve firmě JH Automotive by měla významně pomoci v:

  • integraci s IS odběratelů,
  • odstranění nutnosti ručního vstupu dat,
  • zpřesnění a zrychlení dat mezi komunikujícími partnery.