V průběhu měsíce dubna 2018 bylo předáno do rutinního provozu komplexní řešení MARIE PACS novému zákazníkovi, Středisku zdraví spol. s r.o.

V poliklinice jsou nově nasazeny moderní webové technologie pro diagnostický i klinický náhled na obrazovou zdravotnickou dokumentaci včetně propojení na nový ambulantní systém SmartMEDIX. Přidanou hodnotou prohlížečů je možnost vzdálených konzultací vyšetření pacientů, v reálném čase. Pro efektivní správu vyšetření je využíván nástroj MARIE Portal, který zajišťuje například vyhledávání vyšetření v PACS archivu a následného zobrazení v prohlížeči, opravu identifikačních údajů pacienta nebo vypalování vyšetření na CD/DVD. Radiologické oddělení nově pracuje s výkonnou výpočetní stanici s 3MPix diagnostickými monitory.