• Všechny novinky

    Rozšíření funkčnosti pro hlášení EKOKOM v ERP OR-SYSTEM

    9. srpna 2018

Od verze 18.2 nebo na vyžádání patche 18.1 je možné vytvářet rozšířenou evidenci podkladů pro čtvrtletní hlášení EKOKOM.

Doplněné řešení umožňuje:

- Evidenci obalových toků na vstupu (nákup)

- Evidenci obalových toků na výstupu (prodej)

- Rozlišení sledovaných obalových prostředků dle stávající legislativy

  • Členění dle sledovaných komodit
  • Opakovatelnost použití (jedno použití, opakované použití)
  • Zpoplatnění (zpoplatněný, předplacený, neplacený)
  • Typ obalu (prodejní, skupinový, přepravní, průmyslový)
  • Původ (vyrobený, importovaný, nakoupený)

 

Rozšířená funkčnost je zpoplatněna licenční bránou.