Začátkem srpna byla společnosti APAMA, s.r.o. předána zpracovaná Úvodní studie na zavedení ERP informačního systému OR-SYSTEM Open.

APAMA, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost zabývající se zakázkovou výrobou desek plošných spojů. Motivací pro pořízení EPR informačního systému je zefektivnění a sjednocení nákupu, prodeje, výroby a skladování do jednotného SW řešení a současně kvalitativně vyšší úroveň plánování zakázek a přehled o jejich průchodu od nabídky zákazníkovi až po vlastní expedici finálního výrobku.