• Všechny novinky

    Aplikace TECHNIK v Družstevních závodech Dražice

    26. září 2018

Společnost Družstevní závody Dražice začala rutinně používat novou aplikaci TECHNIK.

Jedná se o moderní aplikaci, kterou provozují revizní technici společnosti při schvalování instalací tepelných čerpadel. Technici provozují tuto aplikaci na mobilních telefonech a tabletech. Aplikace umožňuje zadávat konkrétní informace ke každé konkrétní realizaci, fotodokumentaci dané instalace, podpis koncového zákazníka apod. 
Aplikace zobrazuje každému technikovi pouze jemu přidělené požadavky na schválení instalace také na mapě a tím mu umožňuje optimalizovat trasu jeho denní činnosti. Přímo z aplikace lze montážní firmě i koncovému zákazníkovi psát e-mail či telefonovat. 
Aplikace se prostřednictvím datových služeb spojí s OR-SYSTEMem v mateřské společnosti, automaticky generuje protokol o uvedení tepelného čerpadla do provozu a záruční list. Tyto dokumenty následně OR-SYSTEM zašle ve formátu PDF na definované adresy - do montážní firmy, koncovému zákazníkovi, schvalujícímu technikovi i do mateřské firmy DZD.