SAPELI spustilo  projekt "Propojení na MOVE-IT", který spolupracuje  s externím  zahraničním obchodním systémem.

Předmětem je datové sjednocení podkladů pro konfiguraci výrobků a automatizovaný přenos vystavených nabídek do SAPELI s možností dokonfigurace v neúplných případech.