Centralplast s.r.o. z Hradce Králové, přední výrobce bazénů, výběrovým řízením zvolil k podpoře svého rozvoje ERP OR-SYSTEM Open a podepsal smlouvu na předimplementační projekt.

Cílem OR-SYSTEM Open bude podpořit komplexní procesy pro řízení obchodu, TPV, výroby, logistiky a ekonomiky firmy.