Přední slévárenská společnost S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern provozuje v rutinním chodu nové aplikace ERP OR-SYSTEM pro hlášení práce cyklů výroby v útvaru zvaném Cidírna.

S využitím čárových kódů hlásí odpracovaný čas na výrobní číslo, včetně typu "START - END" a to v náročném, prašném prostředí.