Ve firmě Družstevní závody Dražice byla od ledna 2019 úspěšně zrealizována úloha evidence elektroodpadu a jejich poplatků do systému Elekrowin.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, stanovuje výrobcům a dovozcům elektrozařízení (tedy těm, kdo uvádějí elektrozařízení na trh v ČR) povinnost postarat se o tyto výrobky i poté, když doslouží.

Položky, které spadají do evidence elektroodpadu mají v IS nadefinován typ poplatku.

Při zpracování řádku faktury dochází k vygenerování poplatku dle uživatelské parametrizace je tento poplatek buď jen evidenční, nebo navyšuje hodnotu faktury.

Programová funkčnost definice a evidence poplatků je obecně k dispozici od verze 19.1.