Centralplast s.r.o., přední výrobce bazénů, zahájil II. etapu implementace ERP OR-SYSTEM Open. 

V návaznosti na moduly Logistiky a Výroby budou postupně spuštěny do provozu také Ekonomické moduly.