Tradiční odborný seminář pro uživatele ERP OR-SYSTEM se konal ve čtvrtek 21.11.2019.

V prostorách moravskotřebovského zámku se sešly desítky uživatelů ERP OR-SYSTEM. Během odborné části programu zazněly novinky v systému OR-SYSTEM Open a další přednášky např. na téma

  • Projekty Open/Evidence a řízení projektů – připravená 1. fáze
  • Novinky v CRM Open/Direct Mailing, marketingové kampaně, @ pošta, CRM v mobilu
  • Novinky ze systémového a aplikačního jádra OR-SYSTEM Open
  • Řízení a fungování procesů ve firmě – včetně praktických příkladů

V pátek 22.11. pokračovaly konzultace účastníků semináře s vývojáři, konzultanty a managementem OR-CZ.
Prezentace jsou k nahlédnutí v KLIENTSKÉ ZÓNĚ.
Děkujeme všem za účast a těšíme se viděnou na dalším setkání.

Tým OR-SYSTEM Open