Nemocnice Litoměřice, a.s. se řadí k významným zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji a pro Litoměřicko představuje svou polohou, velikostí a spektrem péče cílovou nemocnici, ve které naleznete všechny základní a mnoho specializovaných zdravotnických výkonů a služeb.

V průběhu měsíce března 2021 dokončil realizační tým OR-CZ implementaci systému MARIE PACS v Nemocnici Litoměřice. Hlavním cílem nemocnice bylo pořízení moderního informačního systému PACS, který svými funkcionalitami nejen nahradí stávající řešení, ale především podstatně rozšíří jeho funkcionalitu a uživatelský komfort a dále také zajistí optimální provoz zdravotnického zařízení v oblasti zpracování obrazové zdravotnické dokumentace v elektronické podobě.

Nově implementovaný systém MARIE PACS disponuje uživatelsky přívětivým ovládáním, moderními technologiemi pro archivaci dat a je plně integrován do prostředí nemocnice.  Diagnostiku a klinický náhled na obrazová data zajišťuje webový DICOM prohlížeč MARIE WebVision, který nabízí širokou škálu funkcí pro práci se zdravotnickou obrazovou dokumentací. Pro spuštění prohlížeče není nutné na koncové stanici instalovat žádný speciální software a pro provoz prohlížeče dostačuje pouze běžný webový prohlížeč. Efektivní správu a administraci obrazové dokumentace umožňuje webový portál MARIE Portal, který mimo jiné nabízí funkce pro opravu dat, odesílání dat do jiných zdravotnických zařízení a vypalování CD/DVD včetně prohlížeče. Využitím webové technologie nejsou uživatelé WebVisionu ani Portálu svázáni prací na konkrétních koncových zařízeních a oba produkty mohou využít odkudkoli z prostředí sítě nemocnice jak na PC, tak i na mobilních zařízeních. Samozřejmostí je definice přístupových práv pro jednotlivé uživatele, vazba na Active Directory nebo LDAP.

Systém MARIE PACS pracuje s osobními a citlivými údaji, proto je veškerá komunikace v rámci systému zabezpečena v souladu se Zákonem o kybernetické bezpečnosti. Z toho důvodu je součástí systému také logovací a auditní konzole, která umožňuje sledování veškerých přístupů ke zdravotnické dokumentaci.